Aile İlişki Uzmanlığı

Aile ilişki uzmanlığı toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak aileyi oluşturan bireylerin problemlerini ana kaynağına inerek bilimsel kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak bu problemleri ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir alandır. Aynı içerisinde yaşayan bireylerin kişiler arası sorunlar olabileceği gibi tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalıklar, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi yaşantılar da aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlamaktadır.

Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerine daha iyi anlamalarına belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktadır. Alınan verileri toplayarak çözüm sürecine taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların evliliği ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri açısından etkilenmesi kaçınılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve aile bireylerinin birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak Aile ilişki uzmanlığı amaçlarını oluşturmaktadır.

Bir Aile ilişki uzmanlığı, aileleri ayırmak ve boşanmak konusunda geniş deneyime sahip olan işbirliği uygulamaları konusunda eğitilmiş bir zihinsel sağlık uzmanıdır. Aile ilişki uzmanlığı, bireysel ve aile dinamikleri, çocuk gelişimi ve derin ve dayanıklı birlikte ebeveynlik planları oluşturma konusunda bilgi ve derinliğe sahiptir.  Aile ilişki uzmanlığı