Havas İlmi

Havas ilmi kelimesi kök olarak has ve hassa kelimelerinden türemiştir. Nesneler ve doğa için kullanılan bu kelimeler özellik ve niteliği ifade eder. Havas kelimesi ise insanlar için kullanılmakta ve “üstün, seçilmiş , sıra dışı” anlamında kullanılmıştır. Havas İlmi Ne demek

Her varlık türü kendi oluşumunu sağlamakta olan bir elemana sahiptir ve her varlık farklı karışımların meydana getirdiği bir birleşiktir ;varlıkları diğerlerinden farklı yapan bu özelliklere “ havâssü’l -eşyâ ” denilir. Dolayısıyla her varlığın kendisine ait bir havassı söz konusudur. Ancak bazı varlıkların hâssaları bilinse de bazılarınınki ise gizli olduğu için bilinmemektedir. Birçok alim ise bu varlıkların gizli özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu gizli özelliklerden faydalanmayı amaçlayan ilime “havas ilmi “ denir.

Havas İlmi Dini Boyutu

Dini açıdan bakıldığında havas ilmi İslami koşullara uygundur ve uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir. Çünkü varlıkların gerçek özellikleri ile bütünleştiği ve kullanıldığı belirtilmiştir. Bundan yararlanmak ve özendirmek İslami düşünce açısından uygundur.

Havas Hocaları

Havas ilmi ile uğraşan kişilere “havas hocası” denir. Bu ilimle uğraşan kişiler alim olarak görülür. Havas hocaları kendi dönemlerine ait en bilgili kişilerdir. Çünkü o dönemin tüm bilim dalları ile bilgiye sahiptirler. Havas hocalarının sahip olması gereken özellikler şöyledir: Havas İlmi Ne demek

 • Rüya yorumlamak konusunda bilgili olmak
 • İyi iradeye sahip olmak
 • İnsan zihninin işleyişine hakim olmak
 • Yapılan iş ile ilgi bilgi vermemek
 • İnsan bedenini tanımak ve anatomiye hakim olmak
 • Cesur ve iradeli olmak aynı zamanda korkusuz bir kişiliğe sahip olmak
 • Arapça, Süryanice konuşabilmek ve o dillerdeki eski metinleri anlayıp çevirebilmek
 • Semavi dinler hakkında yeterince bilgiye sahip olmak

 

Havas hocaları bilgilerini kalfalarına yani çıraklarına aktarabilmelidir. Çünkü yıllardır havas ilmi usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak havas ilmini öğrenecek kalfanın hoca ile asla kan bağı olmaması gerekmektedir. Havas İlmi Ne demek

Havas İlmi Duaları

Havas duaları gizli ilimlerin en etkili ve en eski yöntemlerinden biridir. Olağanüstü güçlerden yararlanarak insanların hayatını değiştiren olayların genel adıdır. Havas duaları sağlık, aşk, ekonomi, siyaset gibi akla gelebilecek her alanda kullanılmıştır. Yıllar içerisinde en çok aşk ve ticari başarı amaçlı kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Havas duası ile şunlar yapılabilir:

 • Ticaretteki yollar açılarak büyük kazançlar elde edilebilir.
 • Kişiler arasında aşk oluşturulabilir ya da aşk bozulabilir.
 • Büyü, tılsım uygulamaları yapılarak hedeflenen amaca ulaşılabilir.
 • Yöneticiler etkilenerek istenilen sonuçlar yaratılabilir.
 • Kişilerin duygularına müdahale edilerek istenilen karar verdirilebilir.

Havas Çalışmaları

Havas çalışmaları kendi içinde birkaç kola ayrılır. Çoğu havas hocası tek kol üzerinde uzmanlaşmıştır. Bütün alanlarda uzman olan alime “ üstad-ı bala” denmektedir. Havas İlmi Ne demek

Havas çalışmalarının alt kolları şu şekildedir:

 • Geleceği okumaya yarayan cifr ilmi
 • Kişilerin duygularına müdahale etmek için vefk yazma
 • Ruhani varlıkları emrine almak için hüddam ilmi
 • Eşya ve sözlere güç vermek için tılsım ilmi
 • Kişinin isminden analiz yapmak için ebced hesabı
 • Gizli sırları açığa çıkarmak için remil ilmi

Çalışma Sonuçları

Havas çalışmalarının sonuçlanması için bazı koşullar gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadıkça amel gerçekleşmeyebilir. Havas İlmi Ne demek

 • Kesin karar: Ulaşılmak istenen amelden asla şüphe etmemek.
 • Sabır etmek: Yorulmadan, usanmadan sabır ile başlayıp neticelenene kadar beklemek.
 • Sır saklamak: İstenilen amelin gerçekleştiği sürece kadar kimseye anlatılmaması.
 • Müttaki olmak: İmkan oldukça manevi anlamda güçlenmek, yükselmek, iç huzuru aramak.
 • Acele etmemek: Zihindeki düşüncelerden uzak olup istenilen amaç üzerine yoğunlaşmak.
 • Temiz olmak: Bulunulan ortam, giyim, beden temizliğine özellikle manevi kalp temizliğine dikkat etmek.

En Etkili Havas Hocası

Spiritüel danışman ve Metafizik uzmanı Umut Pak Havas ilmine hakim olup havas büyüsü ve havas büyüleri çözümü konusunda uzmanlaşmıştır. Bu büyü sitemine Türkiye de en hakim kişi olarak bilinmekte ve çokça rağbet görmektedir. Havas İlmi Ne demek

 

Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğan Umut Pak ailesinden süregelen bu güçler ile birçok kişiye yardımcı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Şahit olduğu birçok olay, gördüğü ve ilgilendiği tasavvufi dersler ile birçok havas aliminden oldukça farklı olmuştur. Umut Pak, canlı olan her varlığa değer veren, insanların rahatça kendisine fikir danışabileceği, her zaman doğru tavsiye veren, pozitif bakış açısına sahip birisi olmuştur. Metafizik alanında da kendini geliştirmiş olan Umut Pak, hem yüz yüze hem de uzaktan çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde ortaya çıkan bir sürü dolandırılma durumlarına karşı güven vermek amacı ile işlemleri sonuçlanan yüzlerce kişiyi referans olarak göstererek tamamen sizin güveninizi kazanmaya yönelik bir ilerleme sağlamaktadır. Güvenilir bir havas ilmi hizmeti sağlamak için hem referansları, işlem sürecinin ilerleme adımlarını tek tek detaylandırmaktadır. Havas İlmi Ne demek

 

Aynı zamanda Pagan-Wicca olan Umut Pak Güney Amerika da ki yerli büyüleri ve batı cadılığınında ilgilendiği büyü sistemleriyle çalışmaktadır.

Tüm havas işlemleri için çekinmeden arayabilirsiniz. www.umutpak.com